tajemniczy klient

Wykorzystaj wiedzę na temat jakości obsługi swoich klientów oraz poznaj działania firm konkurencyjnych, aby wprowadzić spójne i skuteczne standardy handlowe.
Badanie jest skierowane do każdej firmy, która chce zweryfikować poziom jakości obsługi klientów. Dane uzyskane w pomiarach mogą służyć do wdrożenia standardów obsługi klienta, modyfikacji już istniejących lub monitorowania ich realizacji. Dodatkowo możemy je rozszerzyć o badanie konkurencji, gdzie analizujemy sytuację obecnych i potencjalnych konkurentów w celu poznania ich standardów handlowych, oferty produktowej, materiałów marketingowych, słabych i mocnych stron, itd.

Dlaczego warto?

poprawisz jakość obsługi, poprzez ujednolicenie standardów,

dowiesz się, które obszary w obsłudze funkcjonują poprawnie, a które wymagają poprawy,

ustalisz działania, które pozwolą osiągnąć przewagę konkurencyjną na określonym rynku.

Zobacz co jeszcze możemy zrobić dla twojej firmy