wsparcie_3

wsparcie sprzedaży
kreska_2

realizowane działania pozwolą: zwiększyć dotychczasową sprzedaż, pozyskiwać prospecty i leady, zoptymalizować proces sprzedaży, zdobyć nowe segmenty rynku i nowych klientów.

 

nr_1
umawianie spotkań

dla firm oferujących sprzedaż bezpośrednią
kreska_2

podczas rozmowy telefonicznej przedstawiamy zakres Państwa działalności oraz zbieramy informacje o potrzebach klienta. W przypadku spełnienia wartości brzegowych ustalana jest data spotkania.

 

 

cel | efekt:

 • Odciążenie pracowników z czasochłonnych czynności
 • Wsparcie procesu pozyskania nowych klientów
 • Prowadzenie kalendarza spotkań handlowców
 • Opracowanie tras wyjazdów

nr_2
leady sprzedażowe

telefoniczne badanie potrzeb klientów
kreska_2

tworzymy bazę klientów wraz z pytaniami, dając możliwość określenia potencjału firmy. Podczas rozmowy przedstawiamy profil Państwa działalności oraz zbieramy informacje o występujących w tym zakresie potrzebach.

 

cel | efekt:

 • Poszukiwanie klientów i nowych segmentów rynku
 • Kontakt telefoniczny w celu selekcji potencjalnych klientów
 • Zebranie danych umożliwiających ocenę potrzeb oraz potencjał klienta
 • Wskazanie firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy

 

 

nr_3
standardy i procesy

efektywne zarządzanie działami sprzedaży
kreska_2

na podstawie informacji uzyskanych podczas analizy firmy wdrażamy uznawane (przez klientów) sposoby raportowania, motywowania pracowników oraz podziału zadań na poszczególnych etapach sprzedaży.

 

cel | efekt:

 • Podział zadań na poszczególnych etapach sprzedaży
 • Wdrożenie efektywnego procesu sprzedaży i obsługi klientów
 • Motywowanie pracowników dzięki jasno określonym zasadom
 • Skorzystanie z doświadczeń osób zajmujących się zarządzaniem

nr_4
nowe kanał dystrybucji

kreowanie sieci sprzedaży
kreska_2

określamy możliwe formy przyszłej sprzedaży, wskazujemy najbardziej perspektywiczne grupy klientów oraz analizujemy segmenty umożliwiające prowadzenie sprzedaży komplementarnej.

 

cel | efekt:

 • Zbudowanie sieci partnerów oraz kooperantów
 • Bierne pozyskanie większej ilości nowych klientów
 • Stworzenie nowych źródeł pozyskiwania nabywców
 • Niższy nakład czasu i pieniędzy w pozyskiwanie nowych klientów

 

 

kreska_dluga


masz pytania?

kreska_2

pozostaw dane, skontaktujemy się, aby przedstawić

 


 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

sprawdź nas