analiza_3

analiza firmy
kreska_2

prowadzone badania pozwolą: maksymalizować obroty firmy, wskazać zyskowne kierunki sprzedaży, zwiększać poziom zadowolenia klientów, dostarczać wskazówek do skuteczniejszego zarządzania zespołem, a także określić realne zagrożenia ze strony konkurencji.

 

 

 

nr_1
informacje od klientów

obiektywna ocena zadowolenia i lojalności
kreska_2

tworzymy scenariusz badania, układamy odpowiednie pytania, określamy do jakich grup klientów należy je skierować, przekazujemy podsumowanie wraz z propozycjami usprawnień.

 

cel | efekt:

 • Wskazanie obszarów zadowolenia oraz wymagających poprawy
 • Poznanie bezstronnych obiekcji ze strony nabywców
 • Zwiększenie zysków w grupie stałych klientów
 • Określenie wskaźnika lojalności klientów

nr_2
analiza konkurencji

ocena trendów panujących w danej branży (grupie produktów)
kreska_2

identyfikujemy konkurencję, dobieramy formę prowadzenia działań, wskazujemy modele sprzedaży i komunikacji w danej branży, rekomendujemy usprawnienia oraz określamy realne zagrożenia.

 

cel | efekt:

 • Pozyskanie wiedzy o działaniach podejmowanych przez konkurencję
 • Ocena własnego działu sprzedaży na tle konkurencji
 • Określenie realnych zagrożeń ze strony konkurencji
 • Zdobycie wiedzy o faktycznych wyróżnikach własnej oferty

 

 

nr_3
informacje od pracowników

optymalizacja działań sprzedażowych
kreska_2

przeprowadzenie ankiet / sesji kreatywnych / spotkań bezpośrednich z pracownikami działów sprzedaży oraz osób zarządzających w celu wskazania newralgicznych obszarów

 

cel | efekt:

 • Poznanie obiekcji ze strony pracowników
 • Określenie motywatorów i czynników hamujących
 • Trafniejsze planowanie rozwoju kompetencji pracowników
 • Dostosowanie sposobu zarządzania i komunikacji z zespołem

nr_4
analiza ekonomiczna

perspektywy rozwoju dla aktualnej strategii
kreska_2

wskazanie kierunków rozwoju na podstawie dynamiki sprzedaży w podziale na grupy klientów i produktów. Działania prowadzone w oparciu o elementy macierzy BCG.

 

cel | efekt:

 • Wskazanie najbardziej rentownych obszarów w firmie
 • Wdrożenie aktualnej i skutecznej strategii sprzedaży
 • Rekomendacje najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju
 • Określenie istotnych punktów oferty w badanych grupach klientów

kreska_dluga


masz pytania?

kreska_2

pozostaw dane, skontaktujemy się, aby przedstawić

 


 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.

sprawdź nas